מזונות אישה

מזונות אישה הם מזונות אשר כל אישה זכאית להם מתוקף נישואיה לבעלה. על פי סעיף 2(א) לחוק לתיקון דיני משפחה, "אדם חייב במזונות בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו" (ההדגשות לא במקור). החוק אף מוסיף וקובע זכויות למזונות אישה גם כאשר הדין האישי איננו חל, כמו במקרה של בני זוג ידועים בציבור.

שנאמר: "חובת הבעל לזון את האישה חלה כל עוד האישה נשואה, וזאת לפי מעמדה ולפי כבודה. במסגרת זו חייב הבעל לספק לאשתו את כל מחסורה ואת כל צרכיה בהתאם לרמת החיים לה הורגלה. אולם, החיוב במזונות אשר נובע מהנישואים תקף, בדרך כלל, עד למתן פסק דין המחייב את הצדדים להתגרש" (תמ"ש 10521-03-15).

תביעה למזונות אישה מקפלת בחובה זכות משמעותית. היות שהליכי פרידה וגירושין עלולים להימשך זמן רב, והיות שפעמים רבות האישה היא הצד "החלש-כלכלית", המזונות יכולים לאפשר לה לנהל הליך גירושין הגון, שלא מתוך לחץ או דוחק כלכלי.

מזונות אישה – היבטים שחשוב להכיר

כעורכת דין העוסקת בדיני משפחה, אשר מייצגת לא מעט נשים וגברים בתביעות הנוגעות למזונות אישה, חשוב לי לציין בפני לקוחותיי את העקרונות הבאים.

ראשית, שיעורם של מזונות אישה ועצם הזכאות לקבלם נמדדים לפי מספר פרמטרים כדוגמת רמת החיים אשר האישה הורגלה לה במהלך הנישואין, רמת ההשתכרות של האישה והבעל, נכסים היכולים להניב לאישה פירות כלכליים, רמת החיים אשר הבעל יכול ומרשה לעצמו, וקיומן/העדרן של עילות לשלילת מזונות אישה (כדוגמה בגידה, עזיבת בית ועוד).

חשוב להדגיש כי כל הפרמטרים הללו נתונים לפרשנות, בהתאם לנסיבות הספציפיות של בני הזוג והליך הגירושין. גם תיקים זהים לכאורה יכולים להסתיים בתוצאה שונה לחלוטין, וטווח השיקולים בפועל הינו רחב בהרבה מהמתודולוגיה "היבשה". עד כדי כך שלעתים תביעת למזונות אישה עלולה אפילו לפעול כחרב פיפיות ויש לשקול את עצם הגשתה בקפידה.

בניגוד למזונות ילדים, אשר ישולמו ב-99.9% מהמקרים, תביעות רבות לתשלום מזונות אישה אינן מתקבלות בסופו של היום. בעיקר אם יוכח כי האישה מסוגלת להתפרנס בכוחות עצמה ו/או שאין פערים כלכליים משמעותיים בינה לבין בן זוגה.

בנוסף ישנן שורה של עילות המבטלות את הזכות למזונות אישה, כמו עזיבת הבית ללא סיבה מוצדקת. זכרו גם כי המטרה בפסיקת מזונות אישה לא נועדה להסיר מנוף כלכלי מכתפיה האישה – ולהניחו מיד על כתפי הגבר. להלן כמה דוגמאות לכללים מרכזיים בנושא מזונות אישה.

עולה עמו ואינה יורדת

אחד הכללים הידועים לגבי מזונות אישה הוא שהאישה עולה עם בעלה ואינה יורדת עמו. ככל שידו של הבעל משגת, עליו לספק לאישה מזונות ברמת החיים לה הורגלה בחיים המשותפים, ללא קשר לרמת החיים הקודמת שהייתה לה. הבעל איננו רשאי לדרוש מהאישה להסתפק ברמת חיים נמוכה, ככל שהוא יכול לספק לה רמת חיים גבוהה יותר על בסיס הכנסותיו ומקורות פרנסתו.

שלא כמו בפסיקת מזונות ילדים, בכל הנוגע למזונות אישה, הבסיס לפסיקה נובע מיכולותיו הכלכליות של הבעל, לרבות יכולותיו הפוטנציאליות (הוא איננו רשאי להתבטל אם יש באפשרותו לעבוד). אין שוויון בכל הנוגע למזונות אישה שכן לפי הדין האישי האישה לא מחויבת לפרנס את בעלה ואילו הבעלה מתחייב לזון את אשתו. החובות אינם הדדיים והחיוב אשר מוטל על הבעל הוא כמעט מוחלט.

מזונות אישה עובדת?

האם יש לפסוק מזונות אישה לאישה עובדת? התשובה תלויה בנסיבות. על פי הדין האישי, בעל אשר אשתו עובדת למחייתה רשאי לטעון בדיון כי הוא מבקש להכיר בכך שמעשה ידי תחת מזונותיה (כלומר, שהאישה משתכרת את מזונותיה בעצמה).

ככל שיוכח שהאישה אכן מתפרנסת בשכר ראוי, אשר אמור להספיק לצרכיה, הבעל יכול לצאת פטור מתשלום מזונותיה. אם היא עובדת אבל הכנסתה איננה מספיקה בעבור צרכיה, הבעל חייב להשלים לה את הסכום הדרוש למזונותיה.

חשוב להדגיש כי הכנסתה של האישה לא חייבת להיות רק הכנסתה מעבודה אלא גם ממקורות אחרים כמו נכסים שבבעלותה, קצבאות, דמי אבטלה ואפילו – במקרים מסוימים – עזרה כספית מההורים.

במאמר מוסגר נציין כי אם הבעל מסרב לתת לאישה את הגט, והוא מוגדר על ידי בית הדין הרבני כסרבן גט, מזונות האישה אינם תלויים בהכנסותיה של האישה ויכולים להיפסק לתשלום גם אם האישה עובדת ומשתכרת היטב.

מהי אישה מורדת? האם אישה שעזבה את הבית זכאית למזונות?

ישנם מצבים בהם האישה עלולה לאבד את זכותה לקבלת מזונות מבעלה. לדוגמה, אם האישה עזבה את הבית ללא כל סיבה, וביתר שאת – למען מגורים עם מאהב או חבר חדש – היא יכולה בהחלט לשמוט את הקרקע תחת זכותה לקבלת מזונות. שהרי, אין זה הגיוני שבעלה ישלם לה את מזונותיה כאשר היא גרה עם אחר. אולם במידה שהאישה עזבה את הבית מסיבה מוצדקת (כמו למשל, אלימות מילולית או פיסית), קיימת לה עדיין הזכות המלאה לדרוש את מזונותיה.