הסכם ממון

עו"ד לירון מנצור מספקת ללקוחותיה שירותי עריכת הסכמים בכל הקשור לתא המשפחתי כגון: הסכם ממון, הסכם שלום בית, הסכם גירושין, הסכם חיים משותפים והורות משותפת.

מהו הסכם ממון ?
הסכם ממון הוא הסכם שכיח מאוד בקרב בני זוג בישראל בין אם מדובר בזוגות שניאו כדיו ובין אם מדובר בידועים בציבור. הסכם ממון הוא חוזה בין בני הזוג הנועד להסדיר את האופן בו תיערך חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג בעת פרידה, גירושין או פטירה. הסכם ממון ניתן לערוך לפני הנישואין או במהלכם.
חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973 קובע כי בהיעדר הסכם ממון, הרכוש שצברו בני הזוג במהלך חיי הנישואין, יחולק שווה בשווה בין בני הזוג במקרה של פרידה, גירושין או פטירה. החוק חל על כל הזוגות הנישאו לאחר ה-1.1.1974.
על פי החוק, עם סיומם של הנישואים, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית מרכושם המשותף. נוסף לכך, החוק קובע כי נכסים שהיו שייכים לבן הזוג לפי הנישואין או שקיבלם בירושה או במתנה במהלך הנישואין, לא יחולקו בין בני הזוג.
הסכם ממון הוא הדרך היחידה בה ניתן להסדיר את חלוקת הרכוש באופן שונה מהקבוע בחוק במקרה של סיום הנישואין.
על פי החוק, הסכם ממון חייב להיעשות בכתב ומחוייב באישור מבית משפט או מבית הדין הרבני אך אם ההסכם נעשה לפני הנישואין, ניתן לאשר אותו אצל נוטריון מבלי לפנות לערכאות משפטיות ולכן הסכם טרום נישואין שלא אושר בידי הגורם הנכון יכול להימצא ללא תוקף משפטי ולא ניתן יהיה להסתמך עליו.

מה כולל הסכם ממון?
מטרתו של הסכם הממון היא להבטיח את הזכויות הכלכליות של בני הזוג במקרה של פירוק הנישואים. מאחר ומדובר בהסכם הצופה פני עתיד, עליו לכלול התייחסות הן לרכוש שנצבר לפני הנישואין והן לרכוש שייצבר במהלך חייהם המשותפים של בני הזוג. ככלל, הסכם ממון ייקבע כי הרכוש הנצבר לפני הנישואין נשמר אצל בן הזוג ואילו הרכוש הנצבר במהלך חייהם המשותפים יחולק ביניהם באופן הוגן. הסכם ממון הנחתם לפני הנישואים יכלול את חלוקת הרכוש בין בני הזוג ואילו הסכם ממון הנחתם לאחר הנישואים יכול להסדיר נושאים רבים הקשורים לניהול חייהם של בני הזוג כגון: חלוקת רכוש, מזונות, משמורת הילדים, חינוך הילדים ועוד. למעשה, כל עניין היכול ליצור מחלוקת בין בני הזוג בעת פירוק נישואיהם יכול להיכלל בתוך הסכם הממון.

מה הדין בהיעדרו של הסכם ממון ?
לפי חוק יחסי ממון, במצב של היעדר הסכם ממון בין בני הזוג, רכושם המשותף שצברו במהלך נישואיהם יחולק באופן שווה ביניהם וזאת על מנת שלא יהא צד אחד מופלה מן הצד השני.
סעיף 5 לחוק יחסי ממון קובע כי במקרה של הפסקת הנישואים או במקרה של מוות של אחד מבני הזוג, יהיה זכאי כל אחד מהם למחצית שווים אך ישנו חריג. החוק קובע כי נכסים שהיו שייכים לבן הזוג לפני הנישואין או נכס שהתקבל במתנה או בירושה, לא יחולקו בין בני הזוג.

לסיכום, הסכם ממון הוא הסכם מורכב הדורש מקצועיות רבה, ידע ורגישות. הסכם ממון אמור לשקף את רצונם של בני הזוג, לספק להם וודאות משפטית ומסירה מהם כל דאגה בדבר סכסוך כלכלי במקרה של פרידה והסדיר את חלוקת הרכוש ביניהם. הדין קובע כי על הסכם הממן להיות מאושר על ידי ערכאה משפטית ועל כן, חתימה על הסכם ממון מצריכה ליווי משפטי מעורך דין מומחה הבקיא בתחום אשר יערוך את ההסכם וידאג לכך כי הוא עונה על כל צרכיהם של בני הזוג.

השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם