צוואות וירושות

משרדנו עוסק בעריכת צוואה הדדית וצוואת יחיד, צווי ירושה, צווי קיום צוואה, התנגדות למתן צווי ירושה והוצאת צווי קיום צוואות וכן ייצוג בבתי הדין ובתי המשפט בכל הנוגע לדיני ירושה.

מהי צוואה?
הצוואה היא הצהרה בכתב המהווה מסמך משפטי מחייב המסדירה את חלוקת רכושו של אדם לאחר מותו.
בהיעדר צוואה, יופעל חוק הירושה, תשכ"ה-1965, המסדיר את זכויותיהם של היורשים בהנחה כי בהיעדר צוואה, המוריש הסכים כי החוק הוא זה שיקבע אך גם לחוק זה ניתן להתנגד במקרים בהם היחסים בין המוריש ליורשים אינם ברורים כגון זוגות שאינם נשואים, ילדים מנישואים שניים, ילדים מאומצים וכו'.
לכן, עדיף כי כל אחד יערוך צוואה וזאת על מנת למנוע סכסוכים עתידיים ואי הבנות בין היורשים, דבר היכול לגרום לעיכובים ולדיונים משפטיים ארוכים ומייגעים.
בחלק מן המקרים, החוק התיר כי הצוואה תגבר על הוראות בחוק וזאת מאחר וכל אדם חופשי להחליט מה יעשה ברכושו.
זכות זו מתירה לאדם למנוע מאשתו וילדיו לקבל את צוואתו והוא יכול להוריש אותה לכל גוף משפטי חוקי שיבחר.
בצוואה ניתן להתנות תנאים, בתנאי שלא חורגים מנורמות מקובלות.
כל עוד אדם בחיים, הוא יכול לעשות בצוואתו כרצונו, לשנותה ולבטלה והצוואה שהוכחה כאחרונה היא הצוואה הקובעת וזאת בתנאי שנעשתה כדין.
החוק בישראל מגדיר ארבעה סוגי צוואות אשר יש להן תוקף משפטי: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

צוואה בכתב יד
לפי סעיף 19 לחוק הירושה, באפשרותו של המוריש לערוך צוואה בכתב ידו ולקבוע את אופן חלוקת רכושו ליורשיו. החוק קובע כי על הצוואה להיות מנוסחת בכתב ידו של המוריש עצמו ולכלול בתוכה את תאריך עריכת הצוואה, גם הוא בכתב ידו של המוריש.

צוואה בפני עדים
לפי סעיף 20 לחוק הירושה, יש באפשרותו של המצווה לערוך צוואה נושאת תאריך בפני שני עדים ועליו להצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו, במעמד זה חותמים העדים על הצוואה כדי לאשר את עדותם בזמן עריכת הצוואה. מומלץ כי לפחות אחד מהעדים יהיה עורך דין המתמחה בעריכת צוואות וזאת על מנת למנוע טעויות בידי המצווה שיגרמו לפסילת הצוואה

צוואה בפני רשות
לפי סעיף 22 לחוק הירושה, באפשרותו של המוריש לערוך צוואה בכתב או בעל פה בפני גורמים משפטיים כגון בתי הדין הדתיים , בית המשפט וכן נוטריון מוסמך.
החוק קובע כי לאחר העברת הצוואה ל"רשות", היא תוקרא בפני המוריש ולאחר הסכמתו הדברים יועלו על הכתב ויחתמו על ידי הגורם המשפטי אשר אליו הועברה הצוואה.

צוואה בעל פה
לפי סעיף 23 לחוק הירושה, צוואה בעל פה תוכר במקרים חריגים בהם המוריש על ערש דווי או שמשוכנע כי קיצו קרב. במקרים הללו יש באפשרותו להקריא את צוואתו בפני שני עדים המבינים את שפתו ואלו צריכים להעלות את דבריו על הכתב. את המסמך נדרשים העדים להפקיד בידי רשם הירושות וצוואה זו תיכנס לתוקף רק במידה והמוריש נפטר בתוך 30 ימים מיום עריכת הצוואה.

השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם